November 20, 2018

October 24, 2018

February 8, 2018

January 25, 2018

Please reload

Siste innlegg

Hvorfor velge Skurdalen?

July 5, 2019

1/5
Please reload

Utvalgt innlegg

Boligprosjekt for alle!

October 24, 2018

Det er en stund siden planleggingen av prosjektet Fjell-ljom boligfelt startet (2016), og vi kan si at vegen har blitt til mens vi har gått; det har blitt noen justeringer både her og der. Det som startet med en plan for et område på ca 35 mål, og 10-12 boligtomter har blitt til et område på ca 50 mål, med 16 boligtomter og en tomt for flermannsboliger med livsløpsstandard (alt på en flate). Prosjektet er basert på frivillig innsats, ikke bare i form av arbeidstid til planlegging og gjennomføring av nødvendige oppgaver, men også utlån av maskiner og utstyr, noe av grunnen er gitt oss gratis, bygda hjelper med finansiering ved utlån av midler, m.m. Dette er helt nødvendig for å få kostnadene ned, ettersom det også skal etableres ny vannforsyning og renseanlegg.

 

Før vi satte i gang med reguleringsarbeid, hadde vi møte med kommunen for å få råd for hvordan vi skulle gå frem, og muligheter for å kunne søke om tilskudd eller reduserte gebyrer. En forutsetning fra Hol kommune for å kunne søke om tilskudd, var at det var et målrettet prosjekt, og sørget for at de fleste tomtekjøperne var unge i etableringsfasen eller familier med barn; dette var sammenfallende med bygdas mål: å legge til rette for at folk skulle kunne bosette seg i bygda vår, og få en bedre alderssammensetning. Det trengs flere under 40 år, samt flere barnefamilier. For de som tenker på å flytte tilbake, er det viktig at det finnes flere på samme alder, og nettopp dette har vært en bremsekloss til nå.

Dette ble utgangspunktet for reglementet for kjøp av tomter, og som også har blitt noe justert underveis; (det er basert på Hol kommunes reglement for tilskudd  til de under 35 som kjøpte bolig i Hol kommune noen år tilbake).  Målgruppen for tomtene, som får subsidiert pris på kr 200.000 pr tomt, er alle under 40 år, eller barnefamilier med barn t o m 15 år. Noen tomter kan selges til personer utenfor målgruppen til kostpris. Det er ikke reglement for kjøp av enhetene på flermannsboligtomten, men tomte-andelen for enhetene her er sterkt subsidiert, for at salgsprisen på disse enhetene også skal være attraktive. Her er det planlagt en tomannsbolig (ligger ute på Finn.no), samt 4 småhus med carport og bod. Alle disse enhetene har livsløpsstandard, for at de som ønsker seg en bolig som er tilpasset rullator eller rullestol, eller bare ønsker seg et mindre husvære, skal kunne få tilbud om det i bygda, og ikke behøve å flytte ut. Disse enhetene selges med svært lav tomtepris til alle, uansett alder. I tillegg er tomteprisen på de to prosjekterte husene også sterkt subsidiert, så her finnes det muligheter for alle til å nyte godt av jobben som er lagt ned for å redusere kostnader i prosjektet. Så langt er det lagt ned godt over 3500 timer i frivillig arbeid, mange har jobbet mye, og verdien av innsparte kostnader så langt er over 2,5 mill.

 

Vi jobber også for en grønn profil; ikke gjøre mer inngrep enn nødvendig, bevare så mye natur som mulig,  forsøke å informere og stimulere til fremtidsrettede energivalg. Vi har et spennende samarbeide med Sparebank1 på dette. I tillegg er det planlagt et miljøvennlig renseanlegg, hvor Universitetet på Ås er en samarbeidspartner. Det er spennende ting på gang, og vi kommer med mer informasjon når tiden er inne!

 

Lurer du på noe, ta kontakt med oss! Spør du andre, er det ikke sikkert de er oppdatert, og da kan informasjonen bli mer villedende enn veiledende. På hjemmesiden vår finnes informasjon, og regelverket for kjøp av tomt ligger i en nedtrekksgardin "er du i målgruppa" under "Bu i Skurdalen?"

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg oss
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square