November 20, 2018

October 24, 2018

February 8, 2018

January 25, 2018

Please reload

Siste innlegg

Hvorfor velge Skurdalen?

July 5, 2019

1/5
Please reload

Utvalgt innlegg

Unikt renseanlegg

November 20, 2018

Fjell-ljom boligfelt er i utgangspunktet et spesielt prosjekt; ikke-kommersielt og basert på frivillig innsats, og med en grønn profil. Det at vi har fått muligheten til å planlegge et miljøvennlig anlegg i samarbeid med Universitetet på Ås er ekstra stas.

 

Renseanlegget er et biologisk anlegg basert på filtrering, uten kjemikaliedosering. Det er planlagt og utarbeidet i samarbeid med faggruppen for Vann og miljøteknikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Studenter, fremtidens fagfolk på dette feltet, vil gjennomføre forskning ved mastergradsoppgaver/avhandlinger i samarbeid med forskergruppen på Ås.

 

Dette anlegget får et nytt element; tilbakespyling av biofilter, og det vil bli gjort detaljert prøvetaking og studier over flere år, som vil bli publisert gjennom tidsskrift, masteravhandlinger etc. Anlegget er et teknisk enkelt anlegg, hvor evt. teknisk svikt i komponenter vil ha svært liten miljø- eller helsemessig konsekvens, da det ikke er nødoverløp. Det vil være månedlige driftsbesøk, i tillegg til direkte GSM-varsling til vakttelefon.

Det vil være et prøvetagningsprogram som har tre mål:

-dokumentere at utslipp er i h t forurensingsmyndighets krav til renseevne

-skaffe til veie verdifulle data for å kunne optimalisere driften av anlegget

- kunne gi generelle råd om utforming og drift av denne type anlegg, dokumentere faktisk renseeffekt, og kunne gi innspill til reviderte VA-miljøblad, forskrifter etc.

 

Det er en målsetting at de verdifulle næringsstoffene i avløpet skal komme til nytte i lokalt landbruk. Det arbeides derfor med planer for en ny type slambehandling hvor høykvalitets kompostert slam blir utnyttet i bygda, uten unødvendig transport.

Vi ser frem til samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, og håper studier og forskningsresultat av Fjell-ljom renseanlegg kan bidra til enda bedre renseanlegg i fremtiden, i tråd med nasjonale mål om bærekraft og sirkulær økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg oss
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017 av Skurdalen Bu- og Bygdelaug