Meir om Skurdalen bu- og bygdelaug 

 Bakgrunn 

Stifta mars 2017

BYGGEKLARE BOLIGTOMTER I SKURDALEN 2019!

 

Skurdalen bu- og bygdelaug

Et lite knippe idealister fra Skurdalen har stiftet Skurdalen bu- og bygdelaug, for å kunne få til rimelige, byggeklare boligtomter i Skurdalen. Målet vårt er at unge i etableringsfasen/familier med barn, som ønsker å bosette seg i Skurdalen, skal kunne få en reell mulighet til det.

 

Bakgrunnen for prosjektet

Over mange år har det vært utfordrende å finne ledige boliger for å leie eller kjøpe i bygda, og det har vært vanskelig å få til kommunale eller private byggeklare tomter.

Oppvekstsenteret i bygda har flere ganger vært vurdert nedlagt. Etter siste forslag om nedlegging, gikk skoleforkjempere og grunneiere sammen for å finne en løsning på hvordan det kan tilbys rimelige tomter til unge boligbyggere/familier med barn, og gi nytt liv til både bygda og oppvekstsenteret.

 

Målet med prosjektet

Å kunne tilby rimelige boligtomter til målgruppen ved at:

- grunneiere selger areal til en rimelig pris

- Hol kommune overdrar 3 tomter vederlagsfritt til prosjektet

- ildsjeler i bygda bidrar med dugnadsjobb i forhold til planlegging, utforming av avtaler, planlegging og regulering av området, søker om midler/tilskudd, markedsføring og salg av tomter, sørge for å skaffe entreprenør for opparbeiding av veg/vann/avløp/strøm m.m.   

Grunneiere i området har gjort en fantastisk innsats for å få nytt liv i bygda, ved å selge området til en overkommelig pris. Grendeutvalget har satt ned en prosjektgruppe som jobber 100%  på dugnad, og dette unike prosjektet skal legge til rette for å få tomteprisene så langt ned som mulig, for å tiltrekke unge/familier med barn til bygda.

Attraktive tomter

Området som skal reguleres ligger vest for oppvekstsenteret og nord og øst for campingen. Her skal det legges til rette for å få store og usjenerte tomter, og det skal tilbys både "vanlige" tomter og større tomter med mulighet for mer plass, for de som ønsker det. Ønsker man å bo i Skurdalen, har man gjerne ikke lyst til å bo oppå hverandre. Tomtene skal lages byggeklare; forutsetningen er at det skal være enkelt for kjøperne.

 

Det planlegges også å legge til rette for leilighet/flermannsboliger med livsløpsstandard på en av tomtene, for at f.eks. eldre i bygda kan få seg noe enklere/lettstelt, og også gi tilbud til andre som ønsker og bo i leilighet, mulighet for å bo i Skurdalen.

 

Status pr. i dag

Den første leiligheten i feltet er solgt og vi er i prosess for flere salg. Gravearbeidet er i full gang i vinter og den flotte utsikten i feltet har kommet til sin rett. 

 

Interessert?

Er du selv, eller kjenner du noen som kunne være interessert i tomt; ta kontakt med Mari, tlf. 402 15 662 maribjornstad@hotmail.com eller Britt tlf. 959 18836 brhau@online.no , så kan man sette seg på liste; målgruppen er prioritert, og får mulighet for å velge tomter først!

 

 

Styret for Skurdalen bu- og bygdelaug 2018:

Britt Haugen- leder

Halvor Gauteplass-- nestleder

Mari Fjørtoft Bjørnstad styremedlem

 

Skurdalen,

20- november 2018

Her finn du vedtektene til Skurdalen Bu- og Bygdelaug

Her finner du reglement for tildeling av tomter

 Prosessen 

Starten

Møte mellom grunneiere og ordfører 21. april 2016

Arbeidet starter med å regulere området høsten 2016. 

Januar 2017 vedtar Hol Kommunestyre vederlagsfri overdragelse av sin grunn i området til prosjektet. 

Salget er i gang!

Skurdalen Bu- og Bygdelaug ser dagens lys mars 2017

Skurdalen Grendeutvalg søker kommunen om støtte til kostnader med reguleringsprosessen. 

Juni 2017 var saken oppe i kommunestyret. Kommunestyret ønsket ikke å støtte tiltaket med tilskudd, men tilbyr et lån over 5 år. 

Det graves

Høsten 2017 var reguleringsplanen opp i utvalg for plan og utvikling og ut på 6 ukers høring.

Januar 2018 var saken igjen oppe i UPU (utvalg for plan og utvikling) hvor saken ble enstemmig vedtatt. 

 

31. januar 2018 stemte kommunestyret enstemmig for reguleringsplanen og nå jobbes det med å skille ut tomtene fra grunneiere og slå det sammen til et område. Dette er i full gang i februar, så det er bare å ta kontakt om du ønsker å kjøpe tomt!

Husk at de beste tomtene går først... vær tidlig ute!

4. april 2018 ble det holdt årsmøte i SBBL for første gang. Det kunne konkluderes med at et stort stykke arbeid er gjort på et "lite" år. Her kan du lese årsmeldingen til SBBL - og her finner du referat fra årsmøte

Gravearbeidet i feltet startet i juni! I juli lages avkjøring til feltet - nå skjer det masse spennende - følg med på facebooksiden vår - www.facebook.com/buiskurdalen

 Vil du støtte arbeidet? 

Du kan støtte arbeidet ved å sette inn valgfritt beløp på kontonummer 
2320.19.25045

Eller Vipps 137622

Bidraget er viktig for at vi kan komme igang med utarbeidelse av infrastruktur så fort som mulig!

Vi har allerede fått inn flere bidrag og er utrolig takknemlige for det! 

 Takk til  

Vi er så heldige å ha fått økonomisk støtte fra:

Skurdalen Vel - 25 000,-

Skurdalen Grendeutvalg - 25 000,-

Vi har også fått generøse private gaver fra:

Kjell og Bia Flatåker Kristoffersen

Tusen tusen takk - dette betyr veldig mye for oss!

Vi har mange å takke for formidabel innsats så langt:

Pål Gauteplass som har jobbet med reguleringsplan delvis på dugnad

Kari Lieng, Aslak Geir Skurdal og Knut Johnny Nørstedokken som har gjort oppmåling på dugnad.

Frydenlund VVS med Bjørn og Arne Sverre i spissen har jobbet med det meste

Det er så mange, at vi må få tid til å få full oversikt - her kommer det masse mer!

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017 av Skurdalen Bu- og Bygdelaug