top of page
bo på fjellet.jpg

Skurdalen Grendelag

I Grendelaget finner du fra og med høsten 2022 disse:

Sissel Hovland - Leder - sishovl[a]online.no

Knut Johnny Nørstedokken - Kasserer - knugust[a]online.no

Annemiek Friebel - annemiek[a]friebel.no

Katrine Torkelsen - katrine[a]goberg.com

Lisbeth Borgen - liborgen[a]online.no

Rune Berg - runeskur[a]gmail.com

Vara - Tuva Grov Bye - tuva.bye[a]hotmail.no

Grendelaget har undergrupper som jobber med forskjellige prosjekter:

Festivalkomiteen - arrangerer Skurdalsfestivalen - leder for festivalkomiteen er Martine Hadland - martine_hadland[a]hotmail.com

Badstuekomiteen - jobber med å få på plass Bygdebadstue - leder i komiteen er Emma Forsell - emma[a]mindforadventure.com 

Skurdalen- Bu og Bygdelaug som jobber med å få flere innbyggere i Skurdalen og selge tomter i Fjelljom boligfelt. De drifter også denne siden. 
Leder i SBBL er Britt Haugen - brhau[a]online.no

Skurdølen - bygdeavis-komité som har ansvar for å gi ut et eksemplar av Skurdølen hvert år. Denne "avisa" kommer i postkassa til alle fastboende før påske hvert år. Her setter vi pris på om du vil bidra med innhold. Alt er interessant - send til maribjornstad@hotmail.com - her kan du også sende spørsmål om du har!

Det jobbes med å få på plass en komitee for Adventskafeen også. Er du interessert, kontakt Sissel Hovland!

bottom of page