top of page

Finansiering med Husbanken

Mulighet for husbankfinansiering- og gunstigere rente

Husbankfinansiering med lavere rente er rett og slett store besparelser for et boliglån!

 

Vil du vite mer om hva du kan spare på et prosjekt, så er det bare å lese videre !

 

-flytende rente pr mars-2024: 4,46 %

 

-Skurdalen er et område godkjent for husbankfinansiering, og alle kan søke om husbanklån på inntil 85 % av byggekostnad.

 

(Husbanken tilbyr lån til "hvermansen" basert på byggekostnad for bygge/kjøpe ny-bolig i enkelte distrikter, i motsetning til private banker som tilbyr lån basert på markedsverdi, som gjerne betyr økt egenkapitalkrav for utkantområder. Ordningen ble opprettet i etterkant av Husbankens besøk sammen med Buskerud senterpartiet i Fjell-ljom boligfelt høsten-21, og kommer utkantområder i hele landet til gode)

 

Boligbygging:

 

Alle som bygger i Skurdalen kan søke om husbanklån, forutsatt bygging i h t en av husbankens to krav/alternativer for bolig, inntil 200 m2:

 

- bolig med livsløpsstandard (du kan bygge 1,5 eller 2 etasjer om du ønsker det, men det må være livsløpsstandard i en av etasjene)

 

- miljøvennlig bolig- 3 av 5 miljøkriterier må velges (f. eks. sortering av bygningsavfall, miljødokumentasjon for byggeprodukt, fokus på helse/miljøfarlige produkter, ikke bruk av fossilt brensel under byggeprosess m m)

 

Kjøpe nybygd bolig

 

Du kan også få husbankfinansiering ved kjøp av nybygd bolig, hvis byggeprosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken- dette gjelder tomannsboligen Twist i Fjell-ljom boligfelt. (Husbanken gir ikke lån ved kjøp av brukt bolig.)

 

Sparte rentekostnader

 

Husbankens rente er til enhver tid 1 prosentpoeng lavere enn ordinær rente. Et annuitetslån på 3,5 millioner/25 år/4,46 % kontra 5,46 % utgjør kr 600.000 i reduserte rentekostnader, eller kr 2.000 pr mnd.

 

Sjekk renten du får i din egen bank; kan hende rentedifferansen er mer enn 1 %; som vil bety enda større besparelser. Tips: du kan enkelt sjekke lånekalkulator på nettet; da finner du kostnad for lånet avhengig av rentesatsen du legger inn, og kan se hvor mye du kan spare for ditt byggeprosjekt.


Her finner du Finn.no annonsen for feltet

Velkommen til fjells! 

Her er bilde fra besøk av Husbanken i tomtefeltet vårt 

Etter et besøk i boligfelter vårt høst 2021, ble det gjort en endring i lånevilkår for bygging i utkantområder i distriktskommuner. Nå er det mulighet for å låne inntil 85 % av byggekostnad (ikke markedsverdi)! Det er utrolig gøy at vi har fått vært med å skape endring i vilkår for Husbankfinansiering!

Besøk fra Husbanken i Fjell-ljom
bottom of page