top of page

Finansiering med Husbanken

Mulighet for husbankfinansiering- og gunstigere rente

Etter et besøk i boligfelter vårt høst 2021, ble det gjort en endring i lånevilkår for bygging i utkantområder i distriktskommuner. Nå er det mulighet for å låne inntil 85 % av byggekostnad (ikke markedsverdi), forutsatt oppfylling av husbankens krav til livsløps- eller miljøbolig, innenfor 150 m2, se rentenivå og informasjon under:

Her finner du oversikt over renter 2022/2023

 

Hva skjer med rentene i Husbanken?

Rentene på lån i Husbanken beregnes med utgangspunkt i endringer i markedsrentene etter en modell fastsatt i forskrift om lån fra Husbanken. En renteendring i markedet får først effekt på rentene i Husbanken etter 2-3 måneder:

  • Fastrentene endres den 1. hver måned

  • Flytende rentene endres den 1. annenhver måned

 

Finansiering: Byggelån under byggeprosessen må du få via lokal bank, har du fått tilsagn om husbankfinansiering overføres lånet dit ved ferdigattest. NB! Husbankfinansiering må være godkjent og innvilget før byggestart, ta kontakt med Husbanken i god tid for å avklare om ditt prosjekt kommer inn under Husbankens vilkår. Husbanken Sør, avd.direktør lån: Helene Jordheim, tlf nr 90 01 81 56.Her finner du Finn.no annonsen for feltet

Velkommen til fjells! 

bottom of page