top of page

Om prosjektet Bu i Skurdalen

Skurdalen bu- og bygdelaug

Et lite knippe idealister fra Skurdalen har stiftet Skurdalen bu- og bygdelaug, for å kunne få til rimelige, byggeklare boligtomter i Skurdalen. Målet vårt er at unge i etableringsfasen/familier med barn, som ønsker å bosette seg i Skurdalen, skal kunne få en reell mulighet til det.

 

Bakgrunnen for prosjektet

Over mange år har det vært utfordrende å finne ledige boliger for å leie eller kjøpe i bygda, og det har vært vanskelig å få til kommunale eller private byggeklare tomter.

Oppvekstsenteret i bygda har flere ganger vært vurdert nedlagt. Etter siste forslag om nedlegging, gikk skoleforkjempere og grunneiere sammen for å finne en løsning på hvordan det kan tilbys rimelige tomter til unge boligbyggere/familier med barn, og gi nytt liv til både bygda og oppvekstsenteret. 

 

Målet med prosjektet

Å kunne tilby rimelige boligtomter til målgruppen ved at:

- grunneiere selger areal til en rimelig pris

- Hol kommune overdrar 3 tomter vederlagsfritt til prosjektet

- ildsjeler i bygda bidrar med dugnadsjobb i forhold til planlegging, utforming av avtaler, planlegging og regulering av området, søker om midler/tilskudd, markedsføring og salg av tomter, sørge for å skaffe entreprenør for opparbeiding av veg/vann/avløp/strøm m.m.

 

Grunneiere i området har gjort en fantastisk innsats for å få nytt liv i bygda, ved å selge området til en overkommelig pris. Grendeutvalget har satt ned en prosjektgruppe som jobber 100%  på dugnad, og dette unike prosjektet skal legge til rette for å få tomteprisene så langt ned som mulig, for å tiltrekke unge/familier med barn til bygda.

Attraktive tomter

Området som skal reguleres ligger vest for oppvekstsenteret og nord og øst for campingen. Her skal det legges til rette for å få store og usjenerte tomter, og det skal tilbys både "vanlige" tomter og større tomter med mulighet for mer plass, for de som ønsker det. Ønsker man å bo i Skurdalen, har man gjerne ikke lyst til å bo oppå hverandre. Tomtene skal lages byggeklare; forutsetningen er at det skal være enkelt for kjøperne.

 

Det planlegges også å legge til rette for leilighet/flermannsboliger med livsløpsstandard på en av tomtene, for at f.eks. eldre i bygda kan få seg noe enklere/lettstelt, og også gi tilbud til andre som ønsker og bo i leilighet, mulighet for å bo i Skurdalen.

 

Status pr. i dag

Det bygges! 5 tomter er solgt, og 4 er reservert.
Finn-annonsen gir oppdatert informasjon - se her

 

Interessert?

Er du selv, eller kjenner du noen som kunne være interessert i tomt; ta kontakt med Kontaktskjema vårt

Mari, tlf. 402 15 662 maribjornstad@hotmail.com eller

Britt tlf. 959 18836 brhau@online.no 

 

 

Styret for Skurdalen bu- og bygdelaug 2021:

Britt Haugen- leder

Halvor Gauteplass-- nestleder

Mari Fjørtoft Bjørnstad styremedlem

 

Skurdalen,

19.01.2022

Utsikt fra tomt 9, hvor det bygges for fullt mens vi venter på snøen..
IMG_4539.JPG

Du kan støtte arbeidet ved å sette inn valgfritt beløp på kontonummer 
2320.19.25045

Eller Vipps 137622

Alle bidrag går uavkortet inn i prosjektet og er med på å få ned prisene pr. tomt. 

Vi har allerede fått inn flere bidrag og er utrolig takknemlige for det! 

Takk til 

Skurdalen Vel - 25 000,-

Skurdalen Grendeutvalg - 25 000,-

Vi har også fått generøse private gaver fra:

Kjell og Bia Flatåker Kristoffersen

Tusen tusen takk - dette betyr veldig mye for oss!

Vi har mange å takke for formidabel innsats så langt:

Pål Gauteplass som har jobbet med reguleringsplan delvis på dugnad

Kari Lieng, Aslak Geir Skurdal og Knut Johnny Nørstedokken som har gjort oppmåling på dugnad.

Frydenlund VVS med Bjørn og Arne Sverre i spissen har jobbet med det meste

Vil du vite mer om jobben vi har gjort - og veien til ferdige boligtomter kan du lese gjennom årsmeldingene her:

bottom of page