tur_tips_Hallingskarvet_Leirtjøn.jpg

TURPOSTER SKURDALEN I.L. 2021

Etter noen års pause drar vi i gang turpostene igjen, denne gangen i samarbeid med Dagali.

8 poster fordeles i bygdene og turområdene i nærheten. Det blir turmål som kan nåes til fots, med sykkel, evt. en kombinasjon. Det sies det er mange veier til Rom; slik også her. Noen av turmålene kan ha flere alternative ruter/startpunkt, og det kan være flere stier å møte på. Vi oppgir turmålet på vedlagte kart og forslag til rute, samt UTM-koordinater; din oppgave blir å velge hvor du starter, og finne posten.  Dette skal være et lavterskeltilbud, som passer for både små og store, unge og eldre. Distanse er ikke fokus, og de som vil ta en lenger tur, gjør det.

 

NB! Posten i fjellet vil ikke være tilgjengelig før etter 1. juli.

På turmålet henger små klyper, for de som vil klippe i turkortet. Kortene sendes eller puttes i postkassa til Skurdalen I.L. v/ Aslak Geir Skurdal, Nord-Skurdalen 80, 3580 Geilo, eller Jostein Hansen, Bygdevegen 32, 3588 Dagali, innen 10. oktober. Enkel premiering. Bruker du ikke klippekortet, skriv gjerne navnet ditt i notisboka som finnes ved posten, det er gøy å se hvor mange som deltar!

 

Legger du ut bilde, så tagg gjerne @buiskurdalen 

 

Dette er et tilbud for alle - om du bor i Hol kommune, har hytte her, eller bare er på besøk. Er du ikke medlem i Skurdalen idrettslag, betaler du for deltagelse på turpostene kr 50,- pr. pers. til Skurdalen I.L. kontonr. 2333.32.07249, eller vippsnr. 693505.

 

Kart og informasjonsskriv legges i postkasser til fastboende. Klippekortet, og ekstra eksemplar av materiell til dere som har lyst å være med på dette, finner du her:  

Skurdalen: stativ ved Fjell-ljom boligfelt, postkasse merket “Skurdølen”.

Dagali: på Joker`n. 

 

Dette er en flott mulighet for å bruke det flotte turområdet vi har rundt oss, og bli bedre kjent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemskontingent Skurdalen idrettslag 2021:

Kr. 100 pr. person betales til konto nummer 2333.32.07249 eller vipps nr 693505 innen 1. juli. Husk å oppgi navn og fødselsår pr. medlem.

 

 

Skurdalen idrettslag 2021    

Klikk på bildene for å få opp enkle kart. Oversiktskart over alle postene helt nederst. GOD TUR!

HVORDAN BRUKE UTM?  

for å finne kart med posisjon/ UTM koordinater: 

 finnposisjon.test.geonorge.no, klikk ”ok”, legg inn oppgitte koordinater i de to rubrikkene, klikk ”finn posisjon”, og kart med posisjon kommer opp.

Halldalsoksli

Sør-Skurdalen, 1,5 km, gåtur

HALLDALSOKSLA

Parker på lomme ved fv. 120, under kraftline, gå opp grustak, og fortsett videre vestover, oppover langs ryggen, ut mot vegen. Det er veldig bratt første biten opp grustaket, og enkelte bratte parti lenger oppe. Det er flere stier å velge i oppover, og noen steder blir stien borte, men det er oversiktlig terreng, og greit å gå uten sti også.  Posten er plassert når du kommer opp, på høgda ut mot fylkesveien. Rett ved er en åpning i furuskogen med flott utsikt. Det er en bratt fjellside ut mot fylkesveien, viktig å holde et godt øye med små barn.

UTM 471623  6705070

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Ta badetur i Halldalsåne etterpå. Fra "Skurdals-info-skiltet går du nedover langs elva. 

Tips:

turposter skurdalen.jpg

Jakobsplass, Skurdalen, 3 km, gå

GAMLEVEGEN

Parker ved oppvekstsenteret, og gå opp i Fjell-ljom boligfelt. Det kan i perioder være begrenset mulighet for parkering i boligfeltet, da gjesteparkeringene tidvis brukes for masse-lagring. Følg veien opp, forbi nybygd hus, og ta traktorveg inn til høgre ved skilt ”gamlevegen”, følg veg opp, over grøft, videre opp og forbi Larsegrove, deretter delvis sti og merking ca. 200 meter videre opp til gamlevegen, og fortsett østover (til høyre) til Jakobsplass, hvor posten er plassert.

UTM 462819  6704530

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Tips:

Hotel california Skurdalen

Dagali, 2,5 km, gåtur

PERSTULHOVDA

Kjør FV40 sørover nesten opp på Dagalifjell, parkering inn til venstre ca. 70 meter etter kommunegrenseskiltet til Nore og Uvdal kommune. Følg veg (stengt ved bom innover retning Perstulhovda. Vei går over i sti etter hvert.

UTM32 468891 6694528

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Fint mål vinterstid også!

Tips:

Gravarhovda turpost

Dagali, 2,5 km, gåtur

GRAVARHOVDA

Parker på dagparkering ved innkjøring til Finntoppflatin (nesten helt på toppen mellom Dagali og Skurdalen). Følg hyttevei i retning Gravarhovda. Hold rett frem og innover på sti/skogsbilvei, inntil du kommer inn på Gravarhovdveien. Følg denne i ca 350 meter, og ta av en skogbilvei til venstre, og følg denne (i bue) opp til toppen.  

UTM32 468328 6699746

IMG_20191109_144728 (1).jpg

.

Tips:

Turposter oversiktskart_Dagali og Skurda

Trenger du å orientere deg hvor postene er? Klikk her eller på bildet og du får opp et kart oversikt over alle postene. 

KART OVER OMRÅDET MED ALLE POSTENE MERKET I

Det er 4 poster i Skurdalen og 4 poster i Dagali. Tanken er at du skal få se litt av hvert i begge bygdene gjennom de årlige turpostene. 

GOD TUR!

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Når du har gått alle turene, så kan du finne flere turer å gå på "Flere Turtips"

Tips:

hovde odden beverskog.jpg

Skurdalen, 2 km, gå/sykle

ODDEN

Parker i nedre enden av busslomme ved avkjøring til Nedrestøl/Tuva. Følg grusveien som tar av til høyre/sørover fra gangveien. Ved Odden/løa, gå i ytterkant av jordet, ned til elva Ufysja, over brua, følg stien oppover langs Ufysja, ca. 150 m. Posten er plassert på en liten høgde.

UTM 459066   6704581

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Vil du ha en rundtur kan du gå videre på vegen du kom ned. Ta til høyrei krysset, gå til bommen og følg Nord-Skurdalen vegen opp igjen. 

Tips:

Nilsenuten Hardangervidda

fra Tuvavegen, 2 km, gåtur
(NB! Fra 1. 7- 15. 9)

NILSENUTEN

Kjør Tuvavegen innover, litt forbi Brennbu og enden av Holværvatnet, kjør nesten opp på toppen av bakken; mulighet for parkering ved siden av veien her. Sti/kjerrevei går sørover herfra.

UTM 6700008 449095

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Husk at det er bomveg. Kr 70 .

Passer for:

Breiset.jpg

Dagali, 5,5 km,  sykkel-/gåtur

BREISET

Kjør FV 40 sørover og ta av innover til venstre i retning seterdalen, rett før brua over Lågen.

Følg veien innover, parkering ved bom/betalingsløsning/ garasjerekke. Sykle/gå derfra og innover. Fra veien er det skiltet opp til Breiset.

 

UTM32 462917 6696998   

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Veien går videre innover Seterdalen om dere ønsker dere en lenger sykkeltur. 

Tips:

Løstekulten.jpg

Dagali. Fra bom ved flyplass, 8,5 km, sykle.

LØSTEKULTEN

Parker ved Dagali flyplass. Følg Vikavegen ut til Viken/Pålsbufjorden, og videre rundt til nedsiden av Løstekulten.

 UTM32 477399 6701299

IMG_20191109_144728 (1).jpg

Vil du ha en skikkelig langtur kan du sykle fra flyplassen i Dagali og helt til Skurdalen hvis du følger denne vegen videre. 

Tips: