top of page
skøytebane skurdalen

Skurdalen Idrettslag

Idrettslaget har solid økonomi, slik at me brukar minstesatsane til Idrettsforbundet. Men me håpar så mange som mogleg ser seg tent med å vera medlem, så dette betyr noko for kva støtte laget får frå det offentlege. 

Kontingentsatser for 2023

Barn/unge inntil 18 år: Kr 50 

Voksne: Kr 100 

 

Betalingsinformasjon 

Bankkontonr.: 2333.32.07249 (Vipps kan og benyttes, innbetaling på konto er å foretrekke) 

Betaling skjer hver vår (15.4), men vi mottar betaling hele året. 

På grunn av forsikringsansvar, så er det viktig for idrettslaget at alle som deltar på arrangementene våre er medlemmer. Spesielt viktig er barn tom. Fylte 12 år, som automatisk er ulykkesforsikret av Norges Idrettsforbund når medlemskontingent er betalt. 

Vi er forpliktet til å ha et elektronisk medlemsregister, og for at rapporteringen til Norges Idrettsforbund skal bli riktig, er det viktig at medlemmene oppgir fødselsdato og år. Fint om din epostadresse også sendes til skurdalenil@hotmail.no 

bottom of page